+370 651 74630

Į PRADŽIĄ

nvtechnologijos@gmail.com

VIDEO: VALYTŲ NUOTEKŲ KOKYBĖ

© 2015

KODĖL GERIAU REKONSTRUOTI TURIMĄ SEPTIKĄ AR IŠGRIEBIMO DUOBĘ NEGU ĮSIRENGTI NAUJĄ VALYMO ĮRENGINĮ?

 

Todėl, kad tai yra visapusiškai geresnis sprendimas:

• Išgaunama ypatingai aukšta išvalymo kokybė. daugiau apie išvalymo kokybę čia>>.

• Kaip taisyklė būna mažesnis priežiūros poreikis ir mažesnės eksploatacinės sąnaudos. Apie elektros sąnaudas daugiau čia>>.

• Išvengiama kasimo darbų. Nesudarkoma jau sutvarkyta ir nusistovėjusi aplinka.

• Panaudojamos esamos didelės talpos, o tai dažniausiai ypatingai patikimos gelžbetonio talpos – tikras, praktiškai nesidėvintis turtas!

• Ir prie viso aukščiau paminėto - dažnai tai yra žymiai pigesnis sprendimas.

 

Kodėl gaunama geresnė išvalymo kokybė ir mažesnė priežiūra?

Todėl, kad inovatyvių technologinių sprendimų dėka maksimaliai išnaudojamos esamos didelės talpos. Тokiu būdu gaunamas galingas ir patikimas valymo įrenginys labai atsparus tiek teršalų, tiek netolygaus vandens naudojimo svyravimams.

 

APIE IŠGRIEBIMO DUOBES, SEPTIKUS, JŲ REKONSTRAVIMĄ.

 

Išgriebimo duobių keliamos problemos

dažnai reikia išsiurbti nuotekas, o tai kainuoja pinigus.

Beveik visada dėl nesandarumų tarp rentinių tampa pavojingu taršos šaltiniu aplinkai  tame tarpe gruntiniams vandenims. Net pašalinus taršos šaltinį taršos pasekmės lieka ilgam. Be to, skleidžia pavojingas dujas ir nemalonius kvapus.

 

Septikų keliamos problemos

Skirtingai nuo išgriebimo duobių septikų atveju mes sąmoningai teršiame aplinką. Ypatingai Lietuvos klimato ir geologinėmis sąlygomis, kai gruntas nuolatos plaunamas lietaus ar sniego, o gruntiniai vandenys dažniausiai aukšti tai nuolatinis labai pavojingas taršos šaltinis. Net pašalinus taršos šaltinį taršos pasekmės lieka ilgam. Skleidžia pavojingas dujas ir nemalonius kvapus.

 

Ar gi septikuose nevyksta valymas, kurio pakanka?

Tikrai ne. Septikuose vyksta nusodinimo ir pūdymo procesas. Pagal pagrindinį užterštumo rodiklį biocheminį deguonies sunaudojimą septikuose išvalymas gali svyruoti nuo 30% iki 60%, kai šiuolaikiniai biologiniai valymo įrenginiai pasiekia 90-99%.

 

O kaip gi išvalymas po septikų filtracijos laukuose?

Infiltracijos laukai - tai labiau teorinis nei praktinis sprendimas. Teisingai įrengti infiltracinius laukus neteršiant aplinkos yra techniškai sudėtinga, o kartais neįmanoma ir dėl to tikrai pakankamai brangu, o patikrinti realų išvalymą dar sudėtingiau arba praktiškai neįmanoma.

Be to, tokie sprendimo perspektyva labai liūdna, nes laikui bėgant (gali būti po metų ar kelių metų) filtraciniai laukai būtinai apaugs dumblu ir užsikiš ir viską reikės pradėti iš pradžių, nes išvalyti/atstatyti filtracinio lauko neįmanoma, reikalingas naujas filtracinis laukas.

 

Bet juk net išsivysčiusiose šalyse įrengta tūkstančiai septikų?

Taip, visiška tiesa, vakarų šalys prieš 40-60 metų tokiu būdu sprendė nuotekų išleidimo problemas. Tuo metu tai buvo toks populiariausias ir pigiausias techninis sprendimas juolab, kad rimtesnių ekologinių reikalavimų dar nebuvo. Dabar tose pačiose išsivysčiusiose šalyse įgyvendinamos programos pritraukiant didelį finansavimą septikų tvarkymui.

 

Išgriebimo duobių ir septikų rekostravimas

 

Jūsų išgriebimo duobę arba septiką mes rekonstruosime į puikų nuotekų valymo įrenginį. Nebus jokių kasimo darbų kurie sudarkytų įprastą namų aplinką. Vietoje dvokiančių nevalytų nuotekų turėsite švaraus vandens šaltinį, laistymui, automobilio plovimui ir pan...

 

Nesiūlome jokių nuolat naudojamų brangiai kainuojančių biologinių ar biocheminių preparatų, kurie tik skystina, o ne valo nuotekas, o rekonstruojame į nuolatos gerai veikiantį biologinį valymo įrenginį be jokių papildomų preparatų. Jokių papildomų eksploatacinių išlaidų biochemikalams nebereikės.

 

Išvalyto vandens kokybė ne tik atitinka LR reglamentą, bet dažniausiai kelis ar net keliolika kartų geresnė nei reikalaujama pagal LR reglamentą.

Labai pagerės gruntinio vandens kokybė, o švariai valytas vanduo gerai gersis į gruntą.

Naudojama šiuolaikinė patikima technologija, suteikiamos garantijos.

 

Kokia išvalymo kokybė?

Pagal LR reglamentą reikalaujama BDS5 reikšmė yra 35 mg/l momentinė arba 25 mg/l vidutinė metinė. Mūsų atveju išvalymo vidurkis pagal BDS5 yra 5,36 mg/l. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos paimtų mėginių ir atliktų cheminių tyrimų rezultatų protokolus galima pažiūrėti čia >>

 

Labai mažos elektros sąnaudos

Inovatyvių sprendimų ir modernios technologijos dėka elektros sąnaudos labai mažos. Vieno individualaus namo įrenginiui nesiekia 0,6 kWh/parą.

 

DĖMESIO!!!

 

Niekada patys nelipkite į išgriebimo duobę, septiką, ar į nuotekų šulinius, jeigu neturite specialių žinių ir specialaus pasirengimo - tai mirtinai pavojinga.

 

 

TECHNOLOGINIAI SPRENDIMAI

 

Mūsų buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra biologinio tipo, nuotekų valymas vyksta aktyvaus dumblo pagalba. Nuotekos, įtekėjusios į įrenginį, patenka į aeracinę zoną. Paduodamo oro pagalba vyksta deguonies tirpinimas vandenyje būtinas mikroorganizmams valymo procesui palaikyti ir vyksta nuotekų maišymas su aktyviuoju dumblu. Biologinis nuotekų valymas vykdomas mikroorganizmų, kurie skaido organines medžiagas, pagalba. Orapūtė valdoma mikroprocesoriniu laikmačiu, taip užtikrinamas reikalingas technologinis režimas ir labai taupus veikimas.

 

Azoto ir fosforo junginių šalinimo procesas vykdomas tai pat biologiniu būdu nenaudojant jokių cheminių ar biologinių papildų. Plačiau apie azoto ir fosforo šalinimą žemiau.

 

AZOTO ir FOSFORO JUNGINIŲ ŠALINIMAS

 

Azoto ir fosforo junginiai iš nuotekų gali būti šalinami įvairiais būdais. Supaprastintai šalinimo būdus galima būtų suskirstyti į 2 grupes: 1. Nusodinimas dozuojant cheminius ar biologinius papildus ir  2. Biologinis šalinimas nenaudojant jokių papildų:

1. Nusodinimas dozuojant cheminius arba biologinius papildus – šis būdas dažniausiai naudojamas mažuose nuotekų valymo įrenginiuose šalinant fosforo ir rečiau azoto junginius - tai gana paprastas ir patikimas šalinimo būdas, tačiau reikalauja papildomos dozavimo įrangos, papildomos priežiūros, atsargaus elgesio su pavojingais papildais ir, suprantama,  atitinkamai papildomų išlaidų.

2. Biologinis šalinimas nenaudojant jokių papildomų priedų – šis būdas reikalauja specialiai tam pritaikytos nuotekų valymo technologijos. Jeigu ši technologija taikoma, tuomet tai yra patogiausias, papildomai nieko nekainuojantis  ir papildomos priežiūros nereikalaujantis procesas.

Mūsų valymo įrenginiuose naudojamas naudotojams patogiausias biologinis azoto ir fosforo junginių šalinimo procesas nenaudojant jokių papildų.

 

TRETINIO VALYMO ĮRENGINIAI - KAS TAI?

 

Tretinis valymas - dar vadinamas papildomu arba galutiniu, skirtas dar gilesniam išvalymui jau po pagrindinių nuotekų valymo įrenginių.

Tretinis valymas neprivalomas tai kam gi to reikia?

Tretinio išvalymo poreikiai ir tikslai gali būti įvairūs, pavyzdžiui: norint panaudoti valytas nuotekas kaip techninį vandenį reiktų giliau pašalinti organinę taršą bei galimas skendinčias medžiagas, o jei ketinate leisti į nuosavą tvenkinį ir norite išvengti eutrofikacijos (uždumblėjimo, užžėlimo, vandens žydėjimo) reikėtų dar papildomai reikėtų šalinti azoto bei fosforo junginius ir t.t.

 

DEZINFEKAVIMAS

 

Valytose nuotekose visada lieka mikroorganizmų ir jų tarpe būna patogeninių t.y. ligas sukeliančių mikroorganizmų. Dezinfekavimas - tai visų mikroorganizmų naikinimas valytose nuotekose siekiant sunaikinti patogeninius t.y. ligas sukeliančius mikroorganizmus. Šiais laikais, kai nuotekų valymo technologijos ištobulėjo ir nuotekų išvalymas pasiekia tokį lygį, kad mikroorganizmų kiekis apskritai lieka labai nedidelis dezinfekavimo dažniausiai atsisakoma, nes dezinfekavimas sukelia kitokių neigiamų pasiekimų aplinkai arba yra brangus. O kaip žinome ir natūralioje aplinkoje, vandens telkiniuose pasitaiko patogeninių mikroorganizmų.

 

APIE MEDŽIAGAS

 

Nuotekų valymo įrenginiai gaminami iš įvairių medžiagų, dažniausiai betono, įvairių plastikų arba stiklaplasčio, rečiau iš metalo.

Kokia medžiaga valymo įrenginiams geriausia?

Tikriausiai teisingas atsakymas būtų, kad iš esmės visos medžiagos geros, kai yra tinkamai parinktos ir teisingai naudojamos. Visgi įvertinus tokius veiksnius kaip stiprumas, ilgaamžiškumas, patikimumas ir kaina lyderis tikriausiai būtų betonas – tai amžių patikrinta medžiaga. Trūkumas tas, kad betoniniai valymo įrenginiai ženkliai pabrangsta kai reikia toli transportuoti ir montavimui arti nėra technikos.

 

TEISINĖ INFORMACIJA

 

Reikalavimai valytoms nuotekoms

Mažiesiems nuotekų valymo įrenginiams (iki 5m3/parą) yra reglamentuojamas vienas išvalymo parametras - Biocheminis Deguonies Sunaudojimas (BDS).

nuo 2019.11.01 naujai įrengiamiems mažiesiems nuotekų valymo įrenginiams įsigalioja nauja tvarka išleidžiamų į aplinką nuotekų kokybei. Atsirado papildomi reikalavimai azoto ir fosforo junginiams – bendrajam  azotui 25mg/l, bendrajam fosforui 5mg/l. Kaip ir ankščiau galioja reikalavimai pagal BDS5(BDS7) – 35(40)mg/l.

Ankščiau įrengtiems įrenginiams, naujos nuostatos bus taikomos nuo 2030 m. sausio 1 d.

Visą Aplinkos ministro įsakymą 2018 m.  rugsėjo 25 d. Nr. D1-847 galima rasti paspaudus čia>>>

 

Iki 2019.11.01 įrengtiems mažiesiems  nuotekų valymo įrenginiams išleidžiamų į aplinką nuotekų kokybei galiojančios nuostatos yra pagal vieną išvalymo parametrą BDS5(BDS7) – 35(40)mg/l momentinė didžiausia leistina koncentracija (DLK) arba BDS5(BDS7) – 25(29)mg/l vidutinė metinė DLK. Visą galiojantį aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. Nr. D1-515 įsakymą galima rasti paspaudus čia>>>

 

DAR ŠIS TAS

 

Mes džiaugiamės, kad aplankėte mūsų svetainę, jei čia užsukote reiškia Jus domina nuotekų sutvarkymas, taigi Jūs pataikėte ten kur reikia. UAB „Nuotekų valymo technologijos“, kaip jau tikriausiai supratote iš  pavadinimo užsiima nuotekų valymo technologijų ir įrenginių kūrimu, diegimu ir priežiūra. Siūlome įvairius nuotekų valymo įrenginius su įvairiais technologiniais sprendimais. Esame savo srities specialistai su darbo patirtimi siekiančia 20 metų. Mūsų sprendimai dažnai būna unikalūs, todėl visada racionalūs, inovatyvūs ir teisingi.

Svetainę sąmoningai sukūrėme taip, kad būtų parasta ir aiški, kad būtų lengva susiorientuoti, stengiamės neapkrauti įvairia nereikalinga informacija, tačiau, tuo pačiu, manome, kad mūsų svetainėje rasite daug naudingos informacijos. Svetainė nuolat papildoma atsižvelgiant Jūsų paklausimus ar pastabas. Jei neradote atsakymų į Jums kylančius klausimus drąsiai rašykite arba skambinkite.